Post
Verified Person
· View 146
❤️Xu hướng DXY điều chỉnh về sẽ tăng tiếp. Cản 38.2 khung W1 đang chờ đón. Vàng xu hướng chưa rõ chờ giá đến đường trendline và vùng supply, vào lệnh sẽ đẹp hơn. Chúc cả nhà 1 tuần mới tốt lành, nhiều sức khỏe. #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

Chị K cũng trade thuận lợi nha 😊
Verified Person
@Ngọc1209 okay, cảm ơn em. 😍
nice

-THE END-

login