Post
· View 343
#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# Tóm tắt quyết định chính sách tiền tệ của RBNZ Lãi suất được giữ nguyên ở mức 0.25%. Quyết định chính sách được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ áp đặt các hạn chế COVID-19 cấp độ 4 đối với hoạt động trên khắp New Zealand Cần phải khôi phục các biện pháp ngăn chặn COVID-19 ở một số khu vực phải đối mặt với rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và kinh tế. Dữ liệu gần đây về nền kinh tế New Zealand cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và sự phục hồi kinh tế đã mở rộng. Ủy ban vẫn cảnh giác về sự gián đoạn nguồn cấp mà COVID-19 có thể gây ra và tác động làm giảm niềm tin người tiêu dùng. Các đánh giá về lạm phát và việc làm sẽ được tiến hành nhằm tiếp tục giảm kích thích tiền tệ theo thời gian.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

chỗ b dịch nhiều ko?

-THE END-

login