Post
· View 115
#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# Như đã nhận định trước đấy, EURUSD tạo mô hình vai đầu vai và phá vỡ kênh giá tăng. Vì vậy chúc mừng ae nào đã Sell EU. Nhìn lên biểu đồ ta thấy EU tiếp tục trên đà giảm giá khi tạo các đỉnh thấp dần hơn, vì vậy tuần tới anh em vẫn canh sell là chủ đạo. Best regards, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích được cung cấp hoàn toàn là thông tin và nó không nên được xem như khuyến nghị đầu tư. Hãy nhớ rằ

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login