Post
· View 594
USD / CAD đang có những dấu hiệu tích cực trên vùng hỗ trợ chính 1.2060. Nó đã phá vỡ một đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần 1.2100 trên biểu đồ 4 giờ. EUR / USD và GBP / USD đang vật lộn để leo lên trên 1.2200 và 1.4200 tương ứng. Chỉ số CPI của Mỹ có thể tăng 4,7% trong tháng 5 năm 2021 (YoY), tăng từ 4,2%.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.