Post
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ: Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự gia tăng của Amazon và Alphabet và hy vọng về kế hoạch kích thích Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa tăng mạnh trong ngày thứ hai trong một hôm thứ Ba, nhờ Amazon và công ty mẹ của Google là Alphabet. Thu nhập tăng trước thông báo và sự lạc quan về tiến độ của kế hoạch cứu trợ dịch bệnh của Mỹ. Chỉ số Dow tăng 1,57%, S&P 500 tăng 1,39% và Nasdaq tăng 1,56%. Cổ phiếu của Alphabet và Amazon đều tăng hơn 1%. Thị trường chứng khoán tăng mạnh vào thứ Hai, với tất cả các lĩnh vực của S&P 500 đều đóng cửa cao hơn và cổ phiếu tài chính tăng 2,5%. Hơn 80% các công ty cấu thành chỉ số S&P 500 đã công bố thu nhập của họ đã vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích và 97% các công ty công nghệ đã công bố thu nhập của họ đã cũng vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Đảng Dân chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ đã sẵn sàng thực hiện bước đầu tiên, với ý định nhanh chóng thông qua kế hoạch giải cứu COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Tổng thống Biden. Điều này cũng khiến các nhà đầu tư lạc quan.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login