Note

Chia sẻ file ghi nhật ký giao dịch chuyên nghiệp

Verified Media
· Views 35
Price Action – Tìm hiểu rõ về tâm lý học các loại nến
Trade forex dựa trên phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu
 

(Sách Kinh Điển) Trading In The Zone - Sách Top 1 Thế giới về Quản trị tâm lý, cảm xúc và kỷ luật trong Đầu tư/Trading

 
Chia sẻ của bạn Tran Tuan đăng trong Group Facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành

Xem nguồn và tham gia bình luận trên Facebook Group TraderViet tại đây

---​

CHIA SẺ HỆ THỐNG FILE NHẬT KÝ GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP RATIO – EXCEL.

HỆ THỐNG BAO GỒM
 1. Ghi chép nhật ký giao dịch.
 2. Thống kê nhật ký giao dịch
 3. Ghi chép kế hoạch giao dịch.
 4. Detailed Report kết quả giao dịch.
 5. Hệ thống phương pháp giao dịch.
 6. Máy tính số Lot vào lệnh quản lý rủi ro.
 7. Máy tính lãi suất kép.
 8. Biểu đồ thống kê lệnh.
 9. Thống kê tỷ lệ Winrate và RR.
 10. Time trading: Session timing, Core London, Core Newyork…
 11. Ngoài ra còn một số tính năng khác.
Hy vọng hệ thống này có thể giúp ích cho anh em trong quá trình giao dịch cũng như trong việc xây dựng hệ thống cho bản thân ngày càng hoàn thiện.

Chúc anh em giao dịch thành công!

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.