Note

CPI tháng 8 của Mỹ + 8,3% so với mức ​​+ 8,1% dự kiến

· Views 36

#Tin_tức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

Dữ liệu CPI tháng 8 năm 2022 của Hoa Kỳ

CPI tháng 8 của Mỹ + 8,3% so với mức ​​+ 8,1% dự kiến

Thống kê hai chỉ số CPI của Hoa Kỳ

Chỉ số giá tiêu dùng CPI:

 • 8,3% so với 8,5% cùng kỳ năm trước, nhưng cao hơn mức dự kiến 8,1%.
 • 0,1% so với 0,0% tháng 7 và -0,1% dự kiến

Core CPI:

 • 6,3% so với 6,1% dự kiến ​​và 5,9% cùng kỳ năm trước
 • 0,6% so với + 0,3% dự kiến ​​và + 0,3% tháng trước

Thông tin chi tiết:

 • CPI năng lượng -5,0% so với -4,6% tháng trước
 • Xăng -10,6%  so với -7,7% tháng trước
 • Xe mới +0,8% so với +0,6% tháng trước
 • Xe đã qua sử dụng -0,1% so với -0,4%  tháng trước
 • Giá thuê tương đương của chủ sở hữu +0,7% so với +0,6% tháng trước
 • Thức ăn +0,8% so với +1,1% tháng trước
 • Thực hàng tuần thu nhập -0,1% so với +0,5% tháng trước

Phản ứng của thị trường trước dữ liệu CPI

CPI tháng 8 của Mỹ + 8,3% so với mức ​​+ 8,1% dự kiến

Biểu đồ DXY khung thời gian H4

Trước dữ liệu CPI tăng cao, các nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ tiếp tục hawkish và đồng tiền USD sẽ tiếp tục hưởng lãi suất cao hơn, do đó đã dẫn đến cú tăng mạnh mẽ của DXY.

Về mặt kỹ thuât DXY đã quay lại chạm mức hỗ trợ chính trong xu hướng tăng và bật tăng mạnh mẽ. Nhiều khả năng DXY sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong ngắn hạn.

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Nguồn: Forexlive

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.