Note

PLAN MARKET 21/9/23

· Views 50

 

PLAN MARKET 21/9/23

Thị trường hôm nay sẽ đón nhận câu chuyện từ BOE và SNB .

Cả 2 Bank TW này tui hổng đánh giá quá cao về sự tác động hay bất ngờ
- BOE dù có nâng rate thì cũng không là gì để đối phó với lạm phát đang ở mức cao tại UK & lần nâng rate này cũng có thể là lần cuối cùng nâng của BOE
- SNB thì bình thường nên hổng cần đặt nặng.

Chủ yếu là BOJ ngày mai có tạo nên sự bất ngờ gì hay không mà thôi !!

Hy vọng tối qua ae hổng có bị FOMO. Còn tui thì trời vẫn còn thương khi chưa bị lụm SL (ngoại trừ lol Gold hôm qua)

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

 #OPINIONLEADER# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.