Note

EUR/USD Hợp nhất trong phạm vi hẹp khi các nhà giao dịch vẫn thận trọng

· Views 47

EUR/USD mở cửa +0.53% ở mức 1.0722 khi thị trường bình tĩnh lại trong phiên Mỹ

Châu Á để yên đồng tiền này khi nó được giao dịch trong phạm vi 1.0716/26

Hỗ trợ nằm ở MA 21 ngày tại 1.0630 sau khi nó giảm xuống vào thứ 2

Mức kháng cự ở mức cao nhất vào ngày 15/3 là 1.0760

EUR/USD có thể tiếp tục củng cố trước cuộc họp của FOMC vào thứ 5

Xu hướng ngắn hạn cao hơn nhưng mức tăng có thể bị hạn chế trước Fed

Xem thêm chi tiết dưới biểu đồ:

EUR/USD Hợp nhất trong phạm vi hẹp khi các nhà giao dịch vẫn thận trọng

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

Nice

-THE END-