Note

GBPUSD 12/11

· Views 80

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

GBPUSD 12/11


Điều quan trọng đã xảy ra với cặp GBPUSD trong tuần này:

Giá đã vi phạm một đường xu hướng giảm chính và đóng cửa trên đường đó. Các lực cản tiếp theo về tiêu điểm là: 1,19 và 1,20

Hãy chú ý đến cấu trúc này.

NFA

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.