Note

AUDJPY - Còn lâu mới có lệnh tăng giá

· Views 50

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

AUDJPY - Còn lâu mới có lệnh tăng giá

Ở đây, chúng ta đang ở trong một cấu trúc thị trường tăng giá từ góc độ khung thời gian cao hơn, vì vậy tôi chỉ tìm kiếm những điều dài hạn. Tôi kỳ vọng giá sẽ tiếp tục thoái lui và nếu giá lấp đầy vùng mất cân bằng bên dưới và từ chối từ chốt lệnh tăng + con số lớn của tổ chức 91.000, tôi sẽ mở một vị thế mua.

Hãy chú ý đến tin tức về Tỷ giá tiền mặt trên AUD sẽ được công bố vào thứ Ba. Nếu chúng tôi thấy tỷ giá tăng, điều đó có nghĩa là AUD mạnh, điều đó sẽ hỗ trợ cho động thái của chúng tôi.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.