Note

USD/JPY: Đà tăng thu thập sức hút - UOB

· Views 33

Theo các chuyên gia chiến lược FX tại UOB Group, Quek Ser Leang và Peter Chia, việc USD/JPY tăng thêm nữa cần phải vượt qua mức 145,00.

Trích dẫn chính

Quan điểm trong 24 giờ: “Ngày hôm qua chúng tôi dự đoán USD 'tăng lên trên 145,00' đã không thành hiện thực khi đồng tiền này thoái lui khỏi mức cao 144,87 (mức thấp là 143,89). Áp lực tăng giá đã dịu bớt và diễn biến giá hiện tại có thể là một phần của giai đoạn tích luỹ. Nói cách khác, USD có khả năng giao dịch đi ngang trong ngày hôm nay, dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 143,70 đến 144,70”.

1-3 tuần tới: “Bản cập nhật của chúng tôi từ hai ngày trước (ngày 27 tháng 9, giá giao ngay tại 144,30) vẫn còn giá trị. Như đã nhấn mạnh, đà tăng đang bắt đầu xây dựng nhưng USD phải đóng cửa trên 145,00 trước khi có khả năng tiếp tục tiến lên. Khả năng USD đóng cửa trên 145,00 không phải là cao nhưng vẫn không đổi miễn là 143,40 (mức 'hỗ trợ mạnh' là 142,80) không bị phá vỡ."

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.