Note

Phân tích giá USD/CHF: Mô hình nêm tăng thăm dò động thái phá vỡ đường HMA 200 dưới 0,9700

· Views 48
  • USD/CHF tăng bên trong mô hình biểu đồ giảm giá ngắn hạn.
  • Động thái phá vỡ đường HMA 200 có lợi cho người mua nhưng điều kiện RSI, đường trên của mô hình nêm tăng cản trở xu hướng tiếp tục tăng.
  • Mức hỗ trợ ngang hàng tuần có thể kiểm tra phe đầu cơ giá xuống trước khi trao cho họ quyền kiểm soát.

USD/CHF leo lên mức đỉnh một tuần khoảng 0,9660 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ 2. Khi hành động như vậy, cặp tiền tệ Thụy Sĩ (CHF) phục hồi bên trong mô hình giảm nêm tăng một tuần.

Điều đó nói rằng, động thái phá vỡ đường HMA 200 khiến người mua hy vọng trừ khi báo giá vượt lên trên 0,9645. Tuy nhiên, đường phía trên của mô hình nêm đã nêu là 0,9665 có thể cản trở đà phục hồi hơn nữa của cặp tiền tệ này.

Nếu phe đầu cơ giá lên USD/CHF tiếp tục tăng vượt qua 0,9665, thì ngưỡng 0,9700 và mức Fibonacci retracement 61,8% của đợt giảm từ ngày 07-13 tháng 9, gần 0,9720, có thể thu hút người mua.

Cần lưu ý rằng sự thống trị của người mua vượt mức 0,9720 sẽ cho phép họ tiếp cận mức đỉnh hàng tháng xung quanh 0,9870.

Mặt khác, mức HMA 200 gần 0,9645 hạn chế đà giảm ngay trước đường hỗ trợ của mô hình nêm đã nêu, gần 0,9620.

Cũng hoạt động như một rào cản thoái lui là vùng hỗ trợ ngang một tuần gần 0,9560-45.

Nếu tất cả phe đầu cơ giá xuống USD/CHF tiếp tục giảm vượt mức 0,9545, thì khả năng kiểm tra lại mức DMA 200 trên biểu đồ hàng ngày, khoảng 0,9485 vào thời điểm viết bài, sẽ là mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Biểu đồ hàng giờ USD/CHF

Phân tích giá USD/CHF: Mô hình nêm tăng thăm dò động thái phá vỡ đường HMA 200 dưới 0,9700

Xu hướng: Dự kiến tăng có giới hạn

CÁC MỨC QUAN TRỌNG BỔ SUNG
Phân tích giá USD/CHF: Mô hình nêm tăng thăm dò động thái phá vỡ đường HMA 200 dưới 0,9700

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.