Note

FED & USD 8/9

· Views 101

Anh em lưu ý hôm nay có nhiều tin quan trọng liên quan tới EUR và USD.
Nhiều khả năng sẽ là những chính sách diều hâu của ECB và FED. Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức rất cao và kinh tế đang trên đà suy thoái thì cả ECB và FED sẽ có động thái để tăng thêm lãi suất.

FED & USD 8/9

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

 #OPINIONLEADER# 

 #EUR/USD# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

ok bro 👌
Lahuti
Author
@DANH794 😍😍😍

-THE END-