Note

Cách Đặt Điểm Dừng Lỗ Dựa Trên Giới Hạn Thời Gian

· Views 269
Thời gian dừng là thời gian bạn đặt dựa trên thời gian định trước trong giao dịch.

Đó có thể là thời gian đã định (thời gian mở cửa giới hạn giờ, ngày, tuần, v.v.), chỉ giao dịch trong các phiên giao dịch cụ thể, giờ mở cửa hoặc hoạt động của thị trường, v.v.

Cách Đặt Điểm Dừng Lỗ Dựa Trên Giới Hạn Thời Gian

Ví dụ: giả sử bạn là một nhà giao dịch trong ngày và bạn vừa thực hiện một giao dịch mua trên EUR/CHF và nó đã không đi đến đâu.

Cách Đặt Điểm Dừng Lỗ Dựa Trên Giới Hạn Thời Gian

Tại sao lại giữ tiền của bạn bị khóa trong giao dịch này khi bạn có thể sử dụng nó để tận dụng lợi thế của giao dịch này…

Cách Đặt Điểm Dừng Lỗ Dựa Trên Giới Hạn Thời Gian

Nhiều chuyển động hơn, nhiều pips hơn! Tuyệt vời!

Do các quy tắc định trước của bạn và thực tế là bạn không muốn giữ các giao dịch qua đêm, bạn đã quyết định đóng vị thế vào lúc 4:00 chiều khi bạn thường làm xong trong ngày và bắt đầu giải đấu poker hai tuần một lần.

Hoặc có thể bạn là một nhà giao dịch swing và bạn đã quyết định đóng các vị trí của mình vào thứ Sáu để tránh khoảng trống và rủi ro sự kiện cuối tuần.
Ngoài ra, việc có một số ký quỹ bị ràng buộc trong một giao dịch chết có thể khiến bạn mất một cơ hội trong một thiết lập giao dịch tuyệt vời ở một nơi khác.

Đặt ra một giới hạn thời gian và cắt giảm lượng chết đó để tiền có thể làm những gì nó có nghĩa là phải làm… Kiếm nhiều tiền hơn!

Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

cảm ơn adminnn ❤
👏

-THE END-