Note

Phân tích biểu đồ EURUSD

· Views 65
Phân tích biểu đồ EURUSD

Hôm qua, đồng euro đã thực hiện một đợt pullback lớn xuống dưới 1,01000. Trong phiên giao dịch châu Á, cặp tiền này đã giảm xuống 1,0070 và hiện đang di chuyển trong phạm vi đó lên 1,01000 mức. Chúng tôi cần một sự củng cố tích cực và tỷ giá euro trở lại trên mức 1.01000 cho một lựa chọn tăng giá. Nếu chúng tôi thành công, cặp tiền này sẽ nhận được hỗ trợ trong đường trung bình động MA20. Điều đó có thể thúc đẩy đồng euro tiếp tục phục hồi. Các mục tiêu cao hơn tiềm năng là mức 1.01500 và 1.02000. Đối với tùy chọn giảm giá, chúng ta cần tiếp tục củng cố tiêu cực. Sau đó, chúng ta có thể mong đợi sự tiếp tục rút tiền của đồng euro đối với các mức hỗ trợ thấp hơn. Các mục tiêu thấp hơn tiềm năng là mức 1.00500 và 1.01000.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.