Note

Chương Trình Thủ Lĩnh Ý Tưởng - Danh Sách Thắng Cuộc 7/2022

Verified Official
· Views 2,115
Chương Trình Thủ Lĩnh Ý Tưởng - Danh Sách Thắng Cuộc 7/2022


Tháng 7 đã khép lại với nhiều Thủ Lĩnh Ý Tưởng mới cùng với nhiều bài viết hấp dẫn.


Sau đây là danh sách Người Thắng Cuộc của tháng 07/2022.

 

GIẢI A - 500 FCOIN

 

GIẢI B - 200 FCOIN

 

GIẢI C - 100 FCOIN

 


Xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng!

 

Bạn tò mò thể lệ của Chương Trình Thủ Lĩnh Ý Tưởng?

  

 Nhấn để xem Thể Lệ và Hướng Dẫn Đăng Bài cụ thể


Ngoài ra, chỉ cần bạn tham gia vào chương trình này, điền form trong link thể lệ phía trên, Đăng BàI MỖI NGÀY và gắn thẻ #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# bạn sẽ nhận được phần thưởng 10 FCOIN MỖI NGÀY với các bài đúng thể lệ


Vô cùng đơn giản! Hãy kiểm tra số FCOIN của các bạn ngay nhé.

 

Họ đã chia sẻ kinh nghiệm, phân tích kỹ thuật của mình và nhận thưởng. Còn bạn thì sao?


Proofreading: Haley 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

Thanks Followme 😍😍😍
Verified Official
Chúc mừng cả nhà 👏👏👏
mọi người hay thiệt 😮🤩

-THE END-