Note

Không bao giờ đặt rủi ro nhiều hơn 2% mỗi giao dịch

· Views 59
Bạn nên đặt rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch?

Câu hỏi tuyệt vời.

Cố gắng giới hạn rủi ro của bạn ở mức 2% cho mỗi giao dịch.

Nhưng mức này thậm chí có thể hơi cao. Đặc biệt nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối mới.

Không bao giờ đặt rủi ro nhiều hơn 2% mỗi giao dịch
Dưới đây là một minh họa quan trọng sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa việc mạo hiểm một tỷ lệ vốn nhỏ trên mỗi giao dịch so với việc mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm cao hơn.

Rủi ro 2% so với 10% mỗi giao dịch

Không bao giờ đặt rủi ro nhiều hơn 2% mỗi giao dịch

Bạn có thể thấy rằng có sự khác biệt lớn giữa việc mạo hiểm 2% tài khoản của bạn so với việc mạo hiểm 10% tài khoản của bạn trong một giao dịch duy nhất!

Nếu bạn tình cờ trải qua một chuỗi thua lỗ và chỉ thua 19 giao dịch liên tiếp, bạn sẽ từ bắt đầu với 20.000 đô la chỉ còn lại 3.002 đô la nếu bạn chấp nhận rủi ro 10% cho mỗi giao dịch.
Bạn sẽ mất hơn 85% tài khoản của mình!

Nếu bạn chỉ mạo hiểm 2%, bạn vẫn có 13.903 đô la, tức là chỉ mất 30% tổng tài khoản của bạn.

Tất nhiên, điều cuối cùng chúng tôi muốn làm là thua 19 giao dịch liên tiếp, nhưng ngay cả khi bạn chỉ thua 5 giao dịch liên tiếp, hãy nhìn vào sự khác biệt giữa rủi ro 2% và 10%.

Nếu bạn chấp nhận rủi ro 2%, bạn vẫn có 18.447 đô la.

Nếu bạn mạo hiểm 10%, bạn sẽ chỉ có $ 13,122.

Đó là ít hơn những gì bạn sẽ có ngay cả khi bạn thua tất cả 19 giao dịch và chỉ chịu rủi ro 2% trong tài khoản của bạn!

Mục đích của minh họa này là bạn muốn thiết lập các quy tắc quản lý rủi ro của mình để khi bạn có thời kỳ rút vốn, bạn vẫn có đủ vốn để tiếp tục cuộc chơi. Bạn thử tưởng tượng nếu bạn bị mất 85% tài khoản? !!

Bạn sẽ phải kiếm 566% trên những gì bạn còn lại để quay trở lại mức hòa vốn!

Hãy tin tưởng chúng tôi, bạn KHÔNG muốn ở vị trí đó.

"Tôi Phải Làm Gì Để Trở Lại Hòa Vốn?"

Dưới đây là một bảng sẽ minh họa tỷ lệ phần trăm bạn sẽ phải thực hiện để hòa vốn ngay cả khi bạn bị mất một tỷ lệ nhất định trong tài khoản của mình.

Không bao giờ đặt rủi ro nhiều hơn 2% mỗi giao dịch

Bạn có thể thấy rằng bạn càng mất nhiều thì càng khó để khôi phục lại kích thước tài khoản ban đầu của bạn.

Đây là tất cả những lý do mà bạn nên làm mọi thứ có thể để BẢO VỆ tài khoản của mình.

Bạn không chắc chắn giao dịch của mình diễn ra tốt (hoặc kém) như thế nào?

Bây giờ, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ rằng bạn chỉ nên mạo hiểm với một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong tài khoản của mình cho mỗi giao dịch để bạn có thể sống sót sau chuỗi thua và cũng tránh bị sụt giảm lớn trong tài khoản của mình.

Hãy nhớ rằng, bạn muốn trở thành sòng bạc… KHÔNG phải là con bạc!

Không bao giờ đặt rủi ro nhiều hơn 2% mỗi giao dịch
Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.