Note

Phân tích giá AUD/USD: Dừng đà phục hồi dưới 0,7000 bên trong mô hình kênh tăng giá hàng tuần

· Views 51
  • AUD/USD dừng đà phục hồi khỏi mức đáy trong ngày, nằm trong mô hình biểu đồ tăng giá.
  • Đường HMA 50, đường kháng cự giảm dần từ thứ 6 hạn chế xu hướng cải thiện tức thì.
  • Đường HMA 200 củng cố thêm sức mạnh cho mức hỗ trợ của mô hình biểu đồ tăng giá.

AUD/USD vẫn suy yếu nhẹ quanh mức 0,6980 vì cặp tiền tệ này tích luỹ các đợt tăng mới đây gần mức đỉnh hàng tháng. Khi giao dịch như vậy, cặp AUD/USD dao động bên trong mô hình kênh xu hướng tăng dần một tuần trong phiên giao dịch Châu Á hôm thứ 2.

Với các tín hiệu MACD giảm và RSI (14) ổn định, cũng như hợp lưu gồm đường kháng cự HMA 50 và đường kháng cự giảm dần từ thứ 6, thì giá AUD/USD có thể chứng kiến việc thoái lui tiếp.

Tuy nhiên, hợp lưu gồm đường HMA 200 và mô hình kênh tăng giá nói trên, xung quanh 0,6940, như một điểm khó phá vỡ đối với phe đầu cơ giá xuống AUD/USD.

Tiếp theo đó, mức Fibonacci retracement 50% của đợt tăng từ ngày 14 đến ngày 29 tháng 7, gần 0,6855, có thể thu hút người bán cặp tiền tệ này.

Ngoài ra, việc phá vỡ theo hướng đi lên rõ ràng của mức kháng cự tức thì 0,6990 sẽ cần được xác nhận từ ngưỡng 0,7000 để thu hút người mua AUD/USD.

Mặc dù vậy, đường trên của mô hình kênh đã nêu, gần 0,7040 vào thời điểm viết bài, có thể thách thức xu hướng cải thiện hơn nữa của cặp tiền tệ này.

Cần lưu ý rằng xu hướng tăng của cặp AUD/USD sau mức 0,7040 sẽ đẩy người mua hướng tới mức đỉnh đảo chiều giữa tháng 6 gần 0,7070.

Biểu đồ hàng giờ AUD/USD
Phân tích giá AUD/USD: Dừng đà phục hồi dưới 0,7000 bên trong mô hình kênh tăng giá hàng tuần

Xu hướng: Dự kiến đà giảm hạn chế

CÁC MỨC QUAN TRỌNG BỔ SUNG

Phân tích giá AUD/USD: Dừng đà phục hồi dưới 0,7000 bên trong mô hình kênh tăng giá hàng tuần

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

.
👌
ok

-THE END-