Note

Gbp.Jpy

· Views 66

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Gbp.Jpy

Cặp tiền này đang có xu hướng tăng và hiện giá đang nằm trong vùng hỗ trợ và nó đã có dấu hiệu tăng trưởng tốt, và ưu tiên của chúng tôi là mua từ phạm vi này. Nhưng cũng có khả năng giá giảm mạnh và phá vỡ vùng hỗ trợ của chúng ta, trong trường hợp này chúng ta sẽ bắt đầu bán, hãy vui lên bạn nhé.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.