Note

EurUsd: Mốc giá lý tưởng để chốt lời

· Views 131


EurUsd: Mốc giá lý tưởng để chốt lời


Xu hướng của EurUsd là giảm. Tuy nhiên, kể từ mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 11, cặp tỷ giá có vẻ đã tạm dừng sự giảm và tích lũy trong một phạm vi trong cả tháng 12.

1 vài cú spike sẽ không có gì lạ tại thời điểm này và mặc dù điều này sẽ không thay đổi xu hướng chung, nhưng có thể là cơ hội tốt để phe gấu vào short

1.15 là mức kháng cự mạnh và nên xả dần trong vùng này.

#euro# #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

ngon
👍👍👍

-THE END-