Note

Sự điều chỉnh gần đây của Bitcoin có thể chỉ là một bẫy gấu lớn

· View 326

Chiến lược gia Cred tin rằng đợt điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin (BTC) có thể chỉ là một bẫy gấu lớn.

Trong một phiên chiến lược mới, nhà phân tích cho biết có khả năng Bitcoin hiện đang loại bỏ tay yếu dưới 60.000 đô la trước khi bùng nổ trong một cuộc biểu tình hoành tráng.

“Mức quan trọng duy nhất là mức cao hàng tuần khoảng 59.000 đô la. BTC đã đóng cửa trên nó. Đó là tăng giá. Thị trường hiện đang giao dịch thấp hơn, có thể lùi về mức thấp của tuần trước khoảng 54.000 đô la, nhưng vì giá đóng cửa tích cực, nên nhiều khả năng có một bẫy gấu ở mức thấp này và sau đó bật lên trên nó. Khu vực khó nhằn đầu tiên là khoảng 60.000 đô la và sau đó là mức cao nhất mọi thời đại”.

Sự điều chỉnh gần đây của Bitcoin có thể chỉ là một bẫy gấu lớn

Chiến lược gia tin rằng Bitcoin có khoảng một tuần để đóng cửa trên phạm vi cao xung quanh 60.000 đô la và xác nhận bẫy gấu.

“Trong trường hợp lạc quan nhất, không chỉ nến tuần cứu nguy mà là cả hàng tháng và hàng tuần. Hành động giá hiện tại chỉ là một phần bấc.”

Tuy nhiên, Cred nói rằng BTC có thể gây ra sự kiện bán tháo nếu nó không lấy lại được mức quan trọng vào cuối tháng.

“Nhưng nếu không lấy lại được mức quan trọng sẽ dẫn đến đột phá thất bại trên biểu đồ hàng tháng và hàng tuần, khi mà đã có mức cao nhất trong phạm vi trước đó (60.000 đô la), vượt lên trên nó, và cuối cùng đóng cửa bên dưới nó. Trong bất kỳ khung thời gian nào, trên bất kỳ biểu đồ nào, bất cứ khi nào xuất hiện loại kịch bản đó – một nỗ lực thực sự để bứt phá và quay trở lại bên trong – mục tiêu sẽ là mức giữa và mức đáy của phạm vi.”

Sự điều chỉnh gần đây của Bitcoin có thể chỉ là một bẫy gấu lớn

Theo Cred, việc Bitcoin không thể kết thúc tháng 11 trên 60.000 đô la có thể dẫn đến sự đảo ngược thị trường đẩy giá về 50.000 đô la.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.