Note

Trực Tiếp | Thấu hiểu Thị trường Tiền Điện Tử và Công thức Đầu Cơ

Verified Official
· View 2,430

Nhìn chung, chỉ có hai cách để kiếm tiền trong hoạt động đầu tư: Biến Động Giá Tài Sản hoặc Tăng Trưởng và Tăng Giá.

Một là kiếm tiền bằng cách bán cao và mua thấp, với nhiều thuộc tính đầu cơ hơn; hai là kiếm tiền thông qua cổ tức hoặc đánh giá cao tài sản, với nhiều thuộc tính đầu tư hơn.

Sẽ không có ai tham gia vào một thị trường đầu tư không có biến động và tăng trưởng.

Trên các thị trường vốn chính: thị trường chứng khoán vừa biến động vừa tăng trưởng; thị trường bất động sản tăng trưởng; thị trường hàng hóa có biến động; thị trường trái phiếu tăng trưởng nhỏ; thị trường ngoại hối biến động nhỏ.

 

Bản chất của đầu tư là tìm kiếm sự biến động và tăng trưởng. Trong thị trường tiền điện tử, cả hai biến động đến tột độ. Do đó, thị trường tiền điện tử vừa mang tính đầu cơ, vừa mang tính đầu tư rất cao.

Làm thế nào để tận dụng các cơ hội thị trường để kiếm lợi nhuận? Bí quyết chinh phục thị trường tiền điện tử là gì?

 

Vào lúc 19:30 đến 20:30, ngày 17 tháng 11, anh Trọng Vinh sẽ chia sẻ cùng bạn!

 

Trực Tiếp | Thấu hiểu Thị trường Tiền Điện Tử và Công thức Đầu Cơ

 

Chủ đề buổi Trực Tiếp: Thấu hiểu Thị trường Tiền tệ và Công thức Đầu cơ

Thời gian buổi Trực Tiếp: Ngày 17 tháng 11 (Thứ Tư), từ 19:30 đến 20: 30

Nội dung buổi Trực Tiếp:

  • Thấu hiểu chu kỳ và các pha của trường thị
  • Vùng tích lũy và vùng phân phối, nên làm gì?
  • Xác định 3 xu thế thị trường để lên kế hoạch thích hợp.

 

Nhấn để tham gia buổi Trực Tiếp tại đây

 

Bí quyết để chinh phục thị trường tiền tệ là gì? Anh Trọng Vinh sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm giao dịch thị trường

Proofreading: Haley

Edited 16 Nov 2021, 03:42

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.