Note

Cập nhật quy tắc S9: Điểm của lợi nhuận ròng trong nhóm tài khoản vi mô

Verified Official
· Views 6,419

Cập nhật quy tắc S9: Điểm của lợi nhuận ròng trong nhóm tài khoản vi mô

Kính gửi các tài khoản tham gia cuộc thi:

 

Để giảm vấn đề điểm lợi nhuận ròng trong nhóm tài khoản vi mô có thể được tăng một cách dễ dàng hơn thông qua các khoản tiền gửi lớn. Điều này đã làm ảnh hưởng đến sự công bằng trong cuộc thi.

Chúng tôi đã thực hiện một số điều chỉnh đối với các quy tắc cuộc thi 7.3.4.

 

Các quy tắc trước khi được điều chỉnh:

7.3.4. Công thức tính điểm lợi nhuận ròng tích lũy

Điểm lợi nhuận ròng tích lũy =(Lợi nhuận ròng của tài khoản/Lợi nhuận ròng tối đa của nhóm)*100 *30% +((n-Xếp hạng+1)/n )*100*70%;

Lưu ý: “n” là tổng số tài khoản tham gia trong nhóm và “Xếp hạng” là thứ hạng lợi nhuận từ tài khoản của nhóm từ cao xuống thấp.

Số tiền lợi nhuận ròng của tài khoản: Số tiền lãi và lỗ của tất cả các lệnh giao dịch đã đóng trong cuộc thi và vẫn được giữ vào cuối cuộc thi.

Nếu có một lệnh đặt lệnh vào thời điểm bắt đầu cuộc thi (hoặc tại thời điểm đăng ký và chọn thời điểm gần nhất), lãi và lỗ thả nổi của lệnh tại thời điểm đó sẽ được trừ vào số lợi nhuận cuối cùng. Nếu tất cả các tài khoản tham gia trong nhóm đều thua lỗ, lợi nhuận ròng tối đa của tài khoản sẽ được tính dựa trên giá trị tuyệt đối của khoản lỗ tối đa.

*Nếu có hành vi gửi tiền vào tài khoản của nhóm tài khoản vi mô, và tiền gốc vượt quá 10.000 USD sau khi trừ đi lợi nhuận trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Lợi nhuận ròng = (Lợi nhuận ròng trước khi tiền gửi của người chơi vượt quá 10.000 USD + 10.000 USD) * Lợi nhuận được điều chỉnh sau khi số tiền gửi tài khoản vượt quá 10.000 USD

 

Các quy tắc đã được điều chỉnh:

7.3.4. Công thức tính điểm lợi nhuận ròng tích lũy

Điểm lợi nhuận ròng tích lũy = Lợi nhuận ròng của tài khoản/Lợi nhuận ròng tối đa của nhóm)*100*30% + ((n-Xếp hạng + 1) /n) *100*70% ;

Lưu ý: “n” là tổng số tài khoản tham gia trong nhóm và “Xếp hạng” là thứ hạng lợi nhuận từ tài khoản của nhóm từ cao xuống thấp.

Số tiền lợi nhuận ròng của tài khoản: Số tiền lãi và lỗ của tất cả các lệnh giao dịch đã đóng trong cuộc thi và vẫn được giữ vào cuối cuộc thi.

Nếu có một vị thế đặt lệnh vào thời điểm bắt đầu cuộc thi, lãi và lỗ thả nổi của lệnh tại thời điểm đó sẽ được khấu trừ vào số lợi nhuận cuối cùng. Nếu tất cả các tài khoản tham gia trong nhóm đều thua lỗ, lợi nhuận ròng tối đa của tài khoản sẽ được tính dựa trên giá trị tuyệt đối của khoản lỗ tối đa.

Nếu có hành vi gửi tiền vào tài khoản của nhóm tài khoản vi mô. Tính toán từng phần sẽ chỉ có hiệu lực khi các điều kiện của nó thỏa mãn cả hai:

a, Vốn chủ sở hữu khi phân nhóm-Số lỗ + Số tiền gửi tích lũy> 10.000 USD;

b, Vốn chủ sở hữu tài khoản khi chia nhỏ> 10.000 USD.

Cách tính từng phần: Lợi nhuận ròng của tài khoản = Lợi nhuận đóng trước khi chia nhỏ + (10.000 USD * Lợi nhuận đã điều chỉnh sau khi chia nhỏ)

* Lưu ý: Định nghĩa số tiền thua lỗ:

a, Nếu lãi và lỗ cuối kỳ + Lãi và lỗ nắm giữ> 0, thì đó là 0;

b, Nếu lãi và lỗ cuối kỳ + Lãi và lỗ nắm giữ> 0, thì đó là giá trị tuyệt đối của con số.

 

Chúng tôi hoan nghênh bạn gửi những phản hồi và lời khuyên về cuộc thi, chúng tôi sẽ xem xét và khắc phục chúng. Khách hàng luôn là đầu tiên nên chúng tôi đánh giá cao trải nghiệm của bạn và hy vọng sẽ tạo ra một sản phẩm tốt hơn. Cảm ơn rất nhiều.

 

Hội đồng cuộc thi giao dịch imTrader

01 tháng 11 năm 2021

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.