Note

Lịch kinh tế tuần 01 - 05/11/2021

· View 284

Lịch kinh tế trong tuần

Tất cả thời gian được liệt kê là EDT

Thứ Hai

5:30: Anh - PMI Sản xuất: dự kiến ​​sẽ duy trì ổn định ở mức 57,7.
11:00: Hoa Kỳ - PMI Sản xuất của ISM: dự kiến là giảm xuống 60,5 từ 61,1.
19:50: Nhật Bản - Tuyên bố chính sách tiền tệ của BoJ
23:30: Úc - Quyết định Lãi suất của RBA: dự báo giữ lãi suất ở mức 0,10%.

Thứ Ba

4:55: Đức - PMI Sản xuất: dự kiến ​​tiếp tục đi ngang ở mức 58,2.

Thứ Tư

5:30: Anh - PMI Dịch vụ: duy trì ở mức 58,0.
8:15: Hoa Kỳ - Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP: dự đoán sẽ giảm xuống 400 nghìn từ 568 nghìn.
10:30: Hoa Kỳ - Dự trữ Dầu Thô: cho thấy mức tăng 4,267 triệu thùng vào tuần trước.
11:00: Hoa Kỳ - PMI phi sản xuất của ISM: được thấy là tăng từ 61,9 lên 62,1.
14:00: Hoa Kỳ - Quyết định lãi suất của Fed

Thứ Năm

5:30: Anh - PMI xây dựng: có thể đã tăng từ 52,6 lên 54,0.
8h00: Anh - Quyết định về lãi suất của BoE: dự đoán sẽ giữ lãi suất ở mức 0,10%.
8:30: Hoa Kỳ - Thông báo thất nghiệp ban đầu: dự kiến ​​giảm từ 281 nghìn xuống 275 nghìn.

Thứ Sáu

8:30: Bảng lương phi nông nghiệp: dự báo sẽ tăng lên 413 nghìn từ 194 nghìn.
8:30; Hoa Kỳ - Tỷ lệ thất nghiệp: giảm từ 4,8% xuống 4,7%.
8:30: Canada - Thay đổi việc làm: dự đoán sẽ giảm mạnh xuống 50,0 nghìn từ 157,1 nghìn.
10:00: Canada - Ivey PMI: dữ liệu của tháng 9 ở mức 70,4.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.