Note

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

· View 111

Trong các bài học trước, bạn đã học về hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch.

Hãy xem lại những gì bạn đã học được.

Khi giá di chuyển lên và sau đó giảm trở lại, điểm cao nhất đạt được trước khi nó giảm trở lại bây giờ là mức kháng cự.

Khi giá tiếp tục tăng trở lại, điểm thấp nhất đạt được trước khi tăng trở lại hiện là hỗ trợ.

Hỗ trợ và Kháng cự là các Vùng

Một điều cần nhớ là các mức hỗ trợ và kháng cự thường không phải là những con số chính xác.

Để giúp bạn lọc ra những đột phá sai lầm này, bạn nên nghĩ hỗ trợ và kháng cự là "vùng" hơn là những con số cụ thể.

Một cách để giúp bạn tìm thấy các vùng này là vẽ biểu đồ hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ đường hơn là biểu đồ hình nến.

Hỗ trợ và kháng cự có thể đảo ngược vai trò

Một điều khác cần nhớ là khi giá vượt qua mức kháng cự, mức kháng cự đó có thể trở thành hỗ trợ.

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với một mức hỗ trợ. Nếu mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể trở thành mức kháng cự.

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Khái niệm này được gọi là "đảo ngược vai trò".

Đường xu hướng

Ở dạng cơ bản nhất của chúng, một đường xu hướng tăng được vẽ dọc theo đáy của các vùng hỗ trợ dễ nhận biết (thung lũng).

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Trong xu hướng giảm, đường xu hướng được vẽ dọc theo đỉnh của các vùng kháng cự dễ xác định (đỉnh).

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Có ba loại xu hướng:

  • Xu hướng tăng (mức thấp cao hơn)
  • Xu hướng giảm (mức cao thấp hơn)
  • Đi ngang hoặc không có xu hướng (thay đổi hoặc bằng phẳng)

Kênh xu hướng

Có ba loại kênh xu hướng:

  • Kênh tăng dần (mức cao hơn và mức thấp hơn)
  • Kênh giảm dần (mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn)
  • Kênh ngang (phạm vi)

Để tạo kênh tăng (tăng dần), chỉ cần vẽ một đường song song ở cùng góc với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào đỉnh gần đây nhất.

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Để tạo kênh đi xuống (giảm dần), chỉ cần vẽ một đường song song ở cùng góc với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào thung lũng gần đây nhất.

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Để tạo kênh nghiêng (ngang), chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở góc bằng không hoặc góc phẳng.

Cách giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự giao dịch có thể được chia thành hai phương pháp

  • Giao dịch "khi giá bật lại"
  • Giao dịch "phá vỡ"

Giao dịch khi giá bật lại, chúng tôi muốn nghiêng tỷ lệ cược có lợi cho mình và tìm một số loại xác nhận rằng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ được giữ vững.
Thay vì chỉ đơn giản là mua hoặc bán ngay con dơi, hãy đợi nó bật lên trước khi nhập cuộc.

Bằng cách này, bạn sẽ tránh được những thời điểm mà giá di chuyển nhanh đến mức nó cắt ngang qua các mức hỗ trợ và kháng cự giống như một con dao cắt qua miếng bơ ấm.

Hay bàn tay ấm áp của bạn.

Đối với giao dịch phá vỡ, có một cách tích cực và một cách thận trọng.

Theo cách tích cực, bạn chỉ cần mua hoặc bán bất cứ khi nào giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách dễ dàng.

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Theo cách thận trọng, bạn đợi giá thực hiện “pullback” đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ và vào sau khi giá bật lên.

Tóm tắt: Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.