Note

Chờ giá phá đường xu hướng tín hiệu xác nhận giảm với GBP/USD

· Views 168

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# Khung thời gian 4 giờ.

Xu hướng tăng giá.

Sau khi giá tăng đến ngưỡng kháng cự 1.39000 thì xuất hiện các tín hiệu phân kỳ.

Mức giá quan trọng cần lưu ý tại đây là mức 1.38000, sau khi giá phá vỡ rõ ràng mức giá này và thoát ra khỏi đường xu hướng tăng thì có thể đợi một đợt giá thoái lui và tìm kiếm lệnh bán.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.36000. 

Chờ giá phá đường xu hướng tín hiệu xác nhận giảm với GBP/USD

 #GBP/USDHits35-YearLows#

 
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.