Note

Nhận định Gold phiên 14/09

· View 357

Nhận định Gold phiên 14/9
Giá Vàng đi ngang biên độ 1784-1800 tương đối lâu cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng trước tin lạm phát CPI.
Hiện hôm nay dự báo mức kháng cự 1800 vẫn là mức giá cần lưu ý.
Chiến lược tham khảo: ưu tiên canh sell vùng 1797-1800
SL: 1803
TP 1780-1783


 
Nhận định Gold phiên 14/09
 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.