Note

ECB: Lãi suất không thay đổi, trọng tâm chuyển sang chương trình nới lỏng định lượng - UOB

· View 63

Chuyên gia kinh tế Lee Sue Ann của UOB Group bình luận về cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Trích dẫn chính

“Hướng dẫn chuyển tiếp được sửa đổi từ cuộc họp tháng 7 cho thấy ECB có thể chấp nhận lạm phát trên mục tiêu chỉ là tạm thời.”

“Như vậy, ECB sẽ chấp nhận bất kỳ mức vượt quá tạm thời nào so với mục tiêu lạm phát 2% đối xứng mới của mình, đặc biệt khi chính sách tiền tệ ở mức giới hạn dưới có hiệu lực và cần có hành động chính sách mạnh mẽ để ngăn chặn kỳ vọng lạm phát dưới mục tiêu - như hiện tại.”

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login