Note

Cách xác định Sóng Chủ (Impulses) và Sóng Điều Chỉnh (Correction)

· View 262


Cách xác định Sóng Chủ (Impulses) và Sóng Điều Chỉnh (Correction)

Chào các traders, hôm nay mình nói sơ qua về 2 loại sóng giá trên thị trường nhé. Mục đích là để các anh em khi trade có thể xác định xu hướng giá và có những quyết định sáng suốt hơn trong việc giữ tài sản chờ giá cao hơn trong xu hướng tăng cũng như cut loss ngay lập tức nếu biểu đồ có xu hướng đảo chiều.

---

Sóng chủ (Impulses) là động thái mạnh về giá của một loại tài sản trùng với hướng đi chính của xu hướng giá đang diễn ra. Sóng chủ (Impulses) là sóng xác nhận xu hướng.

---

Sóng điều chỉnh (Correction) là giai đoạn di chuyển trong đó giá đang vật lộn với xu hướng.

Ví dụ: mô hình Cú nảy mèo chết (mô hình tiếp tục xu hướng) là một sự phục hồi ngắn hạn trong một xu hướng giảm mà không cho thấy sự đảo ngược của xu hướng giảm.

Mô hình Cờ là một hình chữ nhật dốc ngắn được giới hạn bởi hai đường xu hướng song song. Chúng có thể vừa là xu hướng tăng vừa là xu hướng giảm.

Edited 02 Sep 2021, 08:20

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 200 FCOIN reward
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.