Note

Lạm Phát đạt mức cao mới, EUR/USD mất đà giảm tăng trở lại

· View 95

Gợi ý chỉ nhiêu đây thôi sáng giờ mới đăng

Nhà đầu tư tích cực BUY: 1.1790; Chốt lời: 1.1840; Cắt lỗ: 1.1770

Nhà đầu tư ổn định cần quan sát thêm

Về tin tức

Hôm thứ 3, Khu vực đồng tiền chung châu Âu công bố tỷ lệ CPI hàng tháng là 0,4%, cao hơn 0,2% so với dự kiến và giá trị trước đó là -0,1%. Tỷ lệ CPI hàng năm là 3%, cũng cao hơn mức dự kiến 2,7% và giá trị trước đó là 2,2%. Đạt mức cao mới trong 10 năm. Mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu khẳng định lạm phát gia tăng chỉ là tạm thời và cho rằng giá sẽ giảm sau khi đạt mức cao sau tháng 11, nhưng nút thắt của chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu giá nguyên liệu đang khiến chi phí sản xuất dần tăng lên. Ủy ban quản lý Holtzman bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch mua nợ khẩn cấp (PEPP) trong quý 4. Ông Nott cũng chỉ ra rằng các biện pháp kích thích có thể được thắt chặt dần dần và kết thúc kế hoạch mua trái phiếu khẩn cấp để chống dịch bệnh vào tháng 3 năm sau. Cả hai điều này để có lợi cho EURUSD tăng giá.

Khung kỹ thuật

Khung ngày giá đóng cửa tăng phía trên 3 đường MA(5,10,20) và phía dưới đường 60MA. EURUSD ngắn hạn có xu hướng biến động. Khung 1H, chỉ báo KD giao cắt giảm nhưng độ rộng giữa hai đường thu nhỏ lại. Động năng SELL của MACD suy yếu. Nhà đầu tư giao dịch BUY khi giá thấp, SELL khi giá cao. Giá điều chỉnh bắt đáy BUY Lot nhỏ.

  #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

Lạm Phát đạt mức cao mới, EUR/USD mất đà giảm tăng trở lại

 #EUR/USD# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 10 FCOIN reward
avatar

Hot

🤑

-THE END-

login