Note

EUR / USD, Chart phân tích chi tiết và mục tiêu tiếp theo

· View 140


EUR / USD, Chart phân tích chi tiết và mục tiêu tiếp theo

Xu hướng đối với EUR / USD là giảm, vì giá tiếp tục hình thành Mức cao thấp hơn và Mức thấp thấp hơn (Lower Highs and Lower Lows). Sau khi hình thành mức Lower Lows khá đẹp vào tuần trước, một động thái điều chỉnh là không thể tránh khỏi. Giá hiện đang nằm ở mức kháng cự phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 0,5.


Hiện tại nên kiên nhẫn theo dõi giá và có thể open các vị trí Bán từ khu vực được vẽ trên biểu đồ. Mục tiêu của mình sẽ được đặt ở mức Lower Lows trước đó hoặc thậm chí thấp hơn, tùy thuộc vào cách giá diễn ra.


Chúc cả nhà trade vui vẻ! Đừng quên để lại suy nghĩ và ý tưởng của bạn trong phần bình luận bên dưới!

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.