Note

CKF Plan

· View 108

CKF trông khá mạnh và cho thấy mức hỗ trợ giảm giá với khối lượng lớn. Sự siết chặt của Dải Bollinger cho thấy giá có thể đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá với động lượng tốt. Mình đang nhắm mục tiêu mức Kháng cự là 13.13$ cho giao dịch này để đạt được mức tăng 10% tiềm năng.

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

ok

-THE END-

login