Note

Sách Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, bởi John J. Murphy

· View 279


Sách Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, bởi John J. Murphy

Cuốn sách “Phân tích Kỹ thuật Thị trường Tài chính” xem xét một quan điểm kỹ thuật chuyên biệt của thị trường – từ sự phát triển / vai trò của máy tính trên thị trường, các công cụ và chỉ số kỹ thuật. John J. Murphy đã viết nó vào năm 1998.

John J. Murphy đã áp dụng phân tích kỹ thuật trong suốt 30 năm. Ông từng là giám đốc của Công ty Futures Technical Research đồng thời là chuyên gia tư vấn cao cấp phụ trách mảng giao dịch của Merrill Lynch. Murphy cũng từng giữ chúc vụ phân tích kỹ thuật của đài CNBC-TV trong 7 năm.

Có một phiên bản thứ hai sửa đổi được cập nhật cho thế giới tài chính ngày nay, quyển sách cung cấp cho bạn tất cả những kiến thức cần biết về đầu tư tài chính nói chung và phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính nói riêng, bao gồm những kiến thức từ chuyên sâu như triết lý của phân tích kỹ thuật, lý thuyết Dow, đến những khái niệm cơ bản về xu hướng, đồ thị…

Đây là tài liệu bắt buộc phải đọc đối với bất kỳ nhà giao dịch nào quan tâm đến việc theo dõi và phân tích các hành vi thị trường, với các ví dụ và hình minh họa hiện đại.

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ và trading thành công nhé!

#SáchForexTôiYêu#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.