Note

Quy tắc 2% trong giao dịch là gì?

· Views 237

Quy tắc 2% trong giao dịch là gì?Quy tắc 2% là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư không rủi ro quá 2% vốn khả dụng của họ cho bất kỳ giao dịch nào. Để thực hiện quy tắc 2%, trước tiên nhà đầu tư phải tính toán xem 2% tài khoản giao dịch hiện có của họ là bao nhiêu.

Ví dụ: tài khoản $ 5,000.00 tương đương với $ 100,00 rủi ro cho mỗi giao dịch.

Bài học chính:

  • Quy tắc 2% là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư không rủi ro quá 2% vốn khả dụng của họ cho bất kỳ giao dịch nào.
  • Để áp dụng quy tắc 2%, trước tiên nhà đầu tư phải xác định vốn khả dụng của họ.
  • Lệnh cắt lỗ có thể được thực hiện để duy trì ngưỡng rủi ro trong quy tắc 2% khi điều kiện thị trường thay đổi.

Cách hoạt động của Quy tắc 2%:

Quy tắc 2% là một chế tài mà các nhà đầu tư nên áp đặt đối với các hoạt động giao dịch của họ nhằm duy trì các thông số rủi ro trong mức kiểm soát.

Ví dụ: một nhà đầu tư sử dụng quy tắc 2% và có tài khoản giao dịch 100.000 đô la, rủi ro không nên quá 2.000 đô la – hoặc 2% giá trị của tài khoản – đối với một khoản đầu tư cụ thể.

Bằng cách biết tỷ lệ vốn đầu tư có thể bị rủi ro, nhà đầu tư có thể quy chiếu để xác định tổng số tài sản sẽ mua.

Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro khi thị trường giảm giá.

Trong trường hợp điều kiện thị trường thay đổi, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh dừng để hạn chế khả năng bị lỗ chỉ chiếm 2% tổng vốn giao dịch của họ. Ngay cả khi một nhà giao dịch trải qua mười lần thua lỗ liên tiếp, sử dụng chiến lược đầu tư này, họ sẽ chỉ khiến tài khoản của họ giảm 20%.

Quy tắc 2% có thể được sử dụng kết hợp với các chiến lược quản lý rủi ro khác để giúp bảo toàn vốn của nhà giao dịch. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể quyết định ngừng giao dịch trong tháng đó nếu số vốn tối đa mà họ chấp nhận rủi ro đã không may mất đi trong những giao dịch thất bại.


#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 10 Aug 2021, 17:10

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Support
Total 200 FCOIN reward
avatar

Hot

tks bác đã chia sẻ cho ae
Hi, tuyệt

-THE END-