Note

LTCUSDT- đi lên và đi lên

· View 157

LTCUSDT- đi lên và đi lên

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của BTC, có thể nói thị trường crypto đang có những dấu hiệu khá tích cực sau những tháng ngày Bearish. ETC cũng vậy.

ETC đã bức phá thành công mức cản quan trọng 150, và theo đà này khả năng cao sẽ còn tiếp tục đi lên. Target của tôi là 200.

Như đã nói thì 150 hiện tại đang là mức hỗ trợ và có thể mua nếu hold.

NFA. Peace.

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 08 Aug 2021, 10:06

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

hi

-THE END-