Note

XAUUSD RÚT GỌN về Dòng lệnh

· View 77
XAUUSD RÚT GỌN về Dòng lệnh

Giá đã chứng minh một sự sụt giảm lớn được hỗ trợ bởi khối lượng tổ chức lớn, điều này cho thấy rằng tiền thông minh đã đẩy cặp tiền này đi xuống.

Chúng tôi phải chỉ ra mức hỗ trợ / giới hạn dưới quan trọng của phạm vi địa phương 1793.30. Giá đang giao dịch gần mốc này vào lúc này.

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login