Note

vàng đang chạy loạn trong hộp

Verified Person
· View 163

mấy ngày nay cho đến thứ 6 vàng sẽ chạy loạn trong hộp như hôm qua mình nói. thế nên các bạn sẽ rất dễ thua nếu trade swing liên tục vì thế các bạn nên đặt các lệnh limit với số lệnh thấp để có lợi nhuận tốt nhất nhé. vì kiểu j nó cũng chạy về đích thôi 


 
vàng đang chạy loạn trong hộp
 
mình đang chờ lệnh 1807 sl 1805 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

haiz tức ghê
Verified Person
angers
Author
@SƠN714 chơi nhỏ để lệnh chạy thế nào cũng về ah sl xa 1 chút 🙃

-THE END-

login