Note

Time-thời gian chính là vũ khí quan trọng nhất trong giao dịch forex.

Verified Person
· Views 132


Thứ mà nhiều trader không chú ý, không chỉ trong mọi công việc của các nghành nghề và với nghề giao dịch ngoại hối cũng vậy, time

rất cần cho một trader chuyên nghiệp đó chính là thời gian (time).

Một điều vô cùng quan trọng.

Hãy cho lệnh của bạn 1 time đủ để chúng chứng minh việc làm của bạn đúng hay sai.

Nhiều bạn cứ tìm cơ hội ngắn hạn và scalp và cố gắng ăn hết hầu như mọi con sóng,

mọi cơ hội dù là cơ hội win không cao,

và tâm lý vào lệnh là muốn xanh ngay...Bạn có thể sinh một em bé vào ngày mai không?

không thể. Bạn có thể trồng cái cây hôm nay mà ngày mai ra hoa kết trái không?không thể phải không. Thị trường cũng thế,các con sóng giá dập đinh lên xuống lên xuống thất thường làm bạn nóng lòng chờ đợi điểm TP, chờ đợi kết quả. 

Bạn biết không thời gian để 1 lệnh đi đúng theo kế hoạch mà bạn vạch ra tốn nhiều time hơn bạn nghĩ đấy.

Nên đừng nóng vội bạn nhé, đừng cố bẻ gảy kim thời gian, hảy chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi.  

Time-thời gian chính là vũ khí quan trọng nhất trong giao dịch forex.

 
Time-thời gian chính là vũ khí quan trọng nhất trong giao dịch forex.

 
Time-thời gian chính là vũ khí quan trọng nhất trong giao dịch forex.

 
Time-thời gian chính là vũ khí quan trọng nhất trong giao dịch forex.

Chỉ có như thế bạn mới là người chiến thắng trong thị trường.

''Trong thị trường tài chính tiền sẽ chuyển từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.''

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

Edited 02 Aug 2021, 22:57

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.