Note

NZD/USD - 29/7/2021

· View 130
NZD/USD - 29/7/2021

Cơ hội lớn cho ngày hôm nay. Nếu bạn nhìn vào khung thời gian Hàng tuần, bạn sẽ thấy rằng cặp tiền này đã chạm mức hỗ trợ thấp. Trong cùng một khung thời gian, chúng ta sẽ quan sát thấy đường 100 MA nằm dưới chân nến và điều đó cho thấy xu hướng tăng, xu hướng tăng.

Tôi sẽ là người mua nếu cây nến 15 phút tiếp theo đóng cửa trên vùng hỗ trợ được đánh dấu. Tôi sẽ sử dụng điểm vào sau và TP; SL

Mục nhập: 0.69879

SL: 0,69654, khoảng 200 pips.

TP: 0,70717, khoảng 800 pips.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login