Note

TÍN HIỆU THỨ 6 NGÀY 11/6/2021 - XFINANCE

· View 174

📌 💶 💰  CHÀO CẢ NHÀ

HÔM NAY CUỐI TUẦN XFINANCE CHO TÍN HIỆU SELL EURUSD TẠI KHUNG H4 CÓ CẶP NẾN BEARISH ENGULFING VÀ NGAY VÙNG KHÁNG CỰ D1 VÀ H4

SELL EURUSD TẠI 1.21622

SL 1.222200

TP 1.199976

NHỚ DỜI SL KHI NẾN ĐI 1/3 TP

VÀ QUẢN LÝ RỦI RO 1-2% 1 LỆNH, KHÔNG QUÁ 5 LỆNH TRẠNG THÁI

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng##OPINIONLEADER#

TÍN HIỆU THỨ 6 NGÀY 11/6/2021 - XFINANCE


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

làm tốt lắm
@Thảo99 cảm ơn bạn

-THE END-

login