Note

Quỹ của bạn an toàn với KVB PRIME!

Verified Broker
· View 194

Bạn có biết rằng tất cả tiền đầu tư của khách hàng được lưu trữ tách biệt trong các ngân hàng quốc tế hàng đầu trên toàn cầu và được kiểm toán bởi các cơ quan quản lý, cụ thể là ngân hàng Hoàng gia Scotland Top 5 hàng đầu thế giới. Quỹ của khách hàng hoàn toàn được phân lập với tài sản của công ty để tạo ra cấp độ bảo vệ tài chính cao nhất.

Với tiêu chí tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, ổn định cho khách hàng, KVB PRIME vẫn luôn nỗ lực đem lại những lợi thế và trải nghiệm tốt nhất tới các nhà đầu tư. Còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu hành trình giao dịch với KVB PRIME ngay!

Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi cần làm gì để đem lại trải nghiệm cho bạn tốt hơn ở dưới mục bình luận nhé!

Đăng nhập và trải nghiệm giao dịch ngay!


Tham gia cộng đồng của các nhà giao dịch KVB PRIME để trao đổi thêm về thị trường, kỹ thuật thuật giao dịch

#forexmarket# #trading# #investment# #brokersreview#Quỹ của bạn an toàn với KVB PRIME!Edited 10 Jun 2021, 10:58

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login