Note

Các chỉ số chứng khoán nào phổ biến trên thị trường?

· View 279

Dow Jones

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (còn được gọi tắt là 'DJIA' hoặc 'Dow'), có lẽ là chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất đối với dân tài chính. Chỉ số Dow Jones theo dõi hoạt động của 30 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và là một trong những chỉ số lâu đời nhất vẫn còn hoạt động và là thước đo chung hữu ích cho sự thịnh vượng của nền kinh tế Mỹ và giá trị của USD.

Các chỉ số chứng khoán nào phổ biến trên thị trường?S&P 500

S&P 500 là một chỉ số phổ biến khác cũng tập trung vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ số này theo dõi 500 công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Không giống như Dow, S&P là một chỉ số có trọng số vốn hóa, có nghĩa là tác động của mỗi công ty lên chỉ số này tương ứng với giá thị trường của cổ phiếu, điều này rất quan trọng vì 10 công ty lớn nhất chiếm hơn 25% vốn hóa thị trường! Những nhà giao dịch bình thường nhất cũng có thể thu lợi nhuận từ việc theo dõi nó vì những biến động mạnh của S&P 500 có thể mang lại sự phân nhánh sâu rộng hơn trên thị trường ngoại hối.

Các chỉ số chứng khoán nào phổ biến trên thị trường?


 FTSE 100

Financial Times Stock Exchange 100 (thường được viết tắt là ‘FTSE 100’ hoặc là ‘Footsie’) là một chỉ số tập trung vào Vương quốc Anh. Đây là biểu đồ hoạt động của 100 công ty hàng đầu trên Sở giao dịch chứng khoán London theo vốn hóa thị trường. Một phong vũ biểu nổi bật của nền kinh tế Anh và bởi tính mở rộng của đồng GBP, FTSE được tính theo vốn tự do thả nổi và đo lường hiệu suất của các công ty được quy định bởi luật công ty của Vương quốc Anh

Các chỉ số chứng khoán nào phổ biến trên thị trường?


DAX

DAX (viết tắt của ‘Deutscher Aktienindex’, nghĩa đen là ‘chỉ số chứng khoán Đức’) là một chỉ số có trọng số vốn hóa tập trung vào 30 công ty hàng đầu trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức. Do sự nổi bật của Đức trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu, nó đôi khi được sử dụng như một thước đo gián tiếp về hoạt động của EU nói chung, được sử dụng phổ biến cho các nhà giao dịch EUR, dù giống như Dow, do mang tính chất nhỏ lẻ nên không phải lúc nào cũng thể hiện chính xác tình hình của toàn bộ nền kinh tế

Các chỉ số chứng khoán nào phổ biến trên thị trường?


Đăng nhập vào giao dịch ngay: https://kvbprime.com/vn/

#trading# #investment# #forexmarket# #tradingskill# #ForexForecast# #forextrading# #forextraders# #StockMarket#

Edited 22 Apr 2021, 02:34

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login