Note

Hãy luôn ghi nhớ việc khóa lợi nhuận!

Verified Broker
· Reading 126


Rõ ràng là nhiều nhà giao dịch mới dành nhiều giờ mỗi ngày để nghiên cứu các hệ thống giao dịch và chỉ báo kỹ thuật nhằm tìm kiếm điểm vào tốt nhất trên thị trường. Họ cho rằng một điểm vào tốt sẽ đảm bảo lợi nhuận, nhất là lợi nhuận to lớn. Mặc dù một điểm vào tốt, đặc biệt là vào các giai đoạn phát triển ban đầu trong một xu hướng mới luôn luôn là đòi hỏi bắt buộc, nhưng các mức chốt lãi và điểm thoát cũng quan trọng không kém trong một hệ thống giao dịch thành công. Bất kỳ nhà giao dịch chuyên nghiệp nào cũng sẽ giao dịch theo chiều hướng của xu hướng chủ đạo và thoát ra khi xu hướng chủ đạo không còn tồn tại nữa sau đó khóa lợi nhuận của bạn và bỏ chúng vào túi mà không quá tham lam. Sử dụng các công cụ chốt lãi của bạn để đảm bảo rằng bạn thoát khỏi giao dịch vào thời điểm thích hợp.


Bạn thì sao? Đã ghi thêm việc khóa lợi nhuận vào danh sách cần làm cho chiến lược giao dịch của mình chưa? Chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận ở dưới nhé!


#trading# #investment# #forexmarket# #tradingskill# #ForexForecast# #forextrading# #forextraders# #Profitshow#


Hãy luôn ghi nhớ việc khóa lợi nhuận!


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login