Note

Báo cáo của ECB thu hút sự chú ý

Verified Official
· Reading 39

Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố báo cáo chính sách tiền tệ cùng với bản cập nhật về lãi suất vào ngày 21/1, lúc 14:45 giờ MT.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã mở rộng gói Cứu Trợ Khẩn Cấp Chống Đại Dịch (PEPP) thêm 500 tỷ euro và kéo dài đến năm 2022 trong cuộc họp tháng 12 và quyết định duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0.0%. Mục đích của những hành động này là để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của EU trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Thật vậy, sự gia tăng của các trường hợp lây nhiễm mới tại châu Âu đã đẩy Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào một cuộc suy thoái kép. Các chỉ số cho thấy hoạt động kinh tế của EU được cải thiện phần nào trong đầu năm 2021, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với trước đại dịch. Bên cạnh đó, Brexit cũng đang tạo ra một số tác động nhất định. Kể từ khi ECB mở rộng chương trình mua trái phiếu của mình cho đến năm 2022, chúng ta không nên quá mong đợi vào những thay đổi lớn trong năm nay, tuy nhiên, tương lai không ai có thể nói trước!

  • Nếu ECB xác nhận cần nới lỏng chính sách nhiều hơn, đồng EUR sẽ suy yếu.
  • Nếu ECB không thay đổi nhận định của mình, đồng EUR sẽ tăng mạnh.


Báo cáo của ECB thu hút sự chú ý

--------------------------------------------------

Được in lại từ bản quyền được bảo lưu toàn bộ bởi tác giả gốc.


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login