Note

Phân tích Bitcoin ngày 17/11 - Sẽ tạm ngưng xu hướng?

Verified Official
· Reading 42

Bitcoin #BTCUSDT tiếp tục có đà tăng giá ấn tượng. Lần này, #BTCUSDT đã tiếp cận mốc 17.000, đúng như những gì chúng ta đã phân tích trong bài ngày hôm trước Phân tích Bitcoin ngày 16/11 - Đi theo Mô hình Cờ tăng? . Trong hôm nay, khả năng nào có thể xảy ra? Mời anh em Crypto TraderViet cùng đọc bài nhé


PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

Phân tích Bitcoin ngày 17/11 - Sẽ tạm ngưng xu hướng?

Mốc quanh 17.000 tiếp tục là đỉnh cao nhất cho #BTCUSDT kể từ đầu tháng 01/2018, thời mà #Bitcoin vẫn còn rất huy hoàng như một vị vua. Sau đó #BTCUSDT giảm về đến tận gần 3.000, khiến nhiều anh em Crypto phải bỏ nghề, đi kiếm kế sinh nhai khác.

Trong thời điểm hiện tại, có thể thấy cấu trúc tăng giá của #BTCUSDT thể hiện qua các đỉnh và đáy giá cao dần lên. Trong ngắn hạn, #BTCUSDT có cấu trúc tăng là rõ.

Vào lúc này, điểm gây rủi ro cho đà tăng của #BTCUSDT chính là mô hình 3 nhịp sóng đẩy (đánh số 123) dễ dẫn đến khả năng ngưng xu hướng. Anh em lưu ý là ngưng xu hướng chứ không phải đảo chiều nhé. Ngưng xu hướng có nghĩa là khi mô hình này được tạo ra, trạng thái tăng giá có khả năng chuyển mình thành trạng thái đi ngang tích lũy, rồi sau đó thị trường sẽ quyết định là tăng tiếp hoặc giảm. Nếu anh em sử dụng mô hình biểu đồ thì mô hình hiện tại có dạng mô hình Nêm Hướng Lên - Rising Wedge - là dạng mô hình nghiêng hơn về khả năng giảm giá.

Với việc #BTCUSDT đang đối mặt với một vùng số tròn là 17.000, cùng với các mô hình biểu đồ đang được tạo ra, khả năng #BTCUSDT có thể tạm ngưng đà tăng quanh mốc giá 17.000 và đi ngang tại đây.

Kịch bản tạm thời là vậy nhé anh em

Happy and safe trading !!!

Theo: TraderViet

--------------------------------------------------

Được in lại từ  bản quyền được bảo lưu toàn bộ bởi tác giả gốc.


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login