Note

Phân tích giá GBP/USD: Bull dằn co quanh ngưỡng kháng cự vững chắc khi RSI rơi vào vùng mua quá mức

Verified Official
· Reading 183

Phân tích giá GBP/USD: Bull dằn co quanh ngưỡng kháng cự vững chắc khi RSI rơi vào vùng mua quá mứcTỷ giá GBP/USD giảm xuống 1,3267 trong đầu phiên giao dịch tại thị trường châu Á vào thứ Tư. Trước tình hình trên, Cable đánh dấu một lần thất bại khác khi vượt qua 1,3280 trong khi vẫn giữ nguyên mô hình giảm giá nêm tăng kéo dài hai tuần.

Ngoài việc không có khả năng vượt qua ngưỡng kháng cự tức thì, RSI mua quá mức cũng ủng hộ bear ngắn hạn.Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức cao nhất ngày 21/10 gần 1,3175 trở thành hỗ trợ bổ sung, ngoài đường hỗ trợ của nêm tăng xung quanh 1,3195.

Nếu kịch bản trên diễn ra, giá GBP/USD có thể nhắm mục tiêu mức SMA 200 là 1,2987 trong khi giữ mức thấp hàng tháng là 1,2854. Nhưng nếu tỷ giá có thể thành công vượt qua 1,3280, cần một sự phá vỡ thành công trên đường kháng cự đã nêu, ở mức 1,3290, cũng như ngưỡng 1,3300 để xác nhận xu hướng tăng trưởng.

Nếu bull GBP/USD giữ vững trên 1,3300, thì mức 1,3350 có thể đóng vai trò như một vùng đệm trước khi làm nổi bật mức cao nhất của tháng 9 là 1,3482.


Phân tích giá GBP/USD: Bull dằn co quanh ngưỡng kháng cự vững chắc khi RSI rơi vào vùng mua quá mức

(Biểu đồ 4 giờ GBP/USD, nguồn: FXStreet)

Theo FXStreet

--------------------------------------------------

Được in lại từ  bản quyền được bảo lưu toàn bộ bởi tác giả gốc.


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login